m6

VAR VÄNLIG BESTÄLL I TID!

Sista beställningsdag är den 20/8 2019.

Därefter, samt under inflyttning på mässan, tillkommer 25% påslag på angivna priser.

För sen inkommen beställning kan eventuellt inte utföras.

Samtliga priser är i svenska kronor och exkl. moms. Priserna avser hyra av material om ej annat anges.

Betalningsvillkor: 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen.

Mässgruppen
Christer Andersson
Telefon: 0702-32 75 70
info@stomassan.se

Mässgruppen
Svante Wedin
Telefon: 0706-71 40 79
info@stomassan.se

Webben
Glenn Ljunggren
Telefon: 0707-90 54 85
webbansvarig@stomassan.se

STO mässan arrangeras
i Stenungsund Arena

Öppettider

Torsdag  kl 12-20
Invigning 18.00

Fredag september kl 10-18

Lördag september kl 10-16

Fri entré, ingen åldersgräns.